Pr
En
امروزشنبه 05 خرداد 1397
I-RAIL

آی ریل 

برای هدایت کابل بر روی مقاطع I

کاربرد ها

  • انواع جرثقیل های متعارف سقفی دروازه ای، بازویی
  • تصفیه خانه های آب و فاضلاب
  • کارواش
  • هدایت شیلنگ های انتقال مایعات و گازها