امروز شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹
ADDITIONAL LANGUAGES
Menu


دفتر مرکزی: تهران، پونک، بلوار میرزابابایی، کوچه امام حسن (ع)، پلاک 3، ساختمان شکوه، طبقه سوم،واحد 6.
تلفکس: 4-44012972-021
مدیریت فروش: 09120349410
کد پستی:1476874186
کارخانه: اتوبان تهران قزوین، نظرآباد، شهرک صنعتی سپهر، بلوار کارآفرینان، خیابان فروردین، نبش خیابان رازی
تلفن انبار: 45332683-026
تلفن مدیریت کارخانه: 45334462-026
فکس کارخانه: 45334463-026
کد پستی کارخانه: 3331493743

Inner Banner

استراتژی

استراتژی


استراتژي هاي تهاجمي:
توسعه فرآیند برندینگ با تکیه بر نام تجاري RS
توسعه فروش محصولات در بازارهاي جديد داخلی و خارجی از طریق تشکیل و تقویت تیم بازاریابی ، تقویت کانال های توزیع 
جذب نيروی انسانی متخصص به منظور توسعه خط توليد 
طراحی و توسعه محصولات جدید در حوزه برق رسانی صنعتی 


استراتژی هاي تنوع:
پیاده سازی سیستم های فروش از طریق امتیاز های خاص 
ورود به بازار خدمات نصب و راه اندازی
گسترش دامنه تولید محصولات موجود با هدف بهره گیری از افزایش سهم بازار از طریق کاهش قیمت و تبلیغات


ستراتژي هاي تغییرجهت:
بازنگري در ساختار سازماني و مهندسی مجدد فرآیندها
توسعه تفكر اقتصادي برای استفاده بهينه از مواد اوليه وکاهش مصرف انرژی از طریق آموزش پرسنل کلیدی 
مطالعات امکانسنجی و ارائه طرح توجیهی ورود به بازار های خاص منطقه ای (شهرک های صنعتی)
 
استراتژي هاي تدافعي:
کاهش حجم تولید محصولات کم تقاضا به صورت تدریجی
تدوین الگوهای آموزش و خدمات پس از فروش به منظور بهبود فرآیندهای جذب و نگهداری مشتری 
اجرای برنامه های یکپارچه تبلیغات و پیشبرد فروش با تکیه بر نقش استفاده از محصول با کیفیت درافزایش بهره وری، کاهش هزینه های آتی و ایمنی کار